دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری


آشنایی به رشته ی انجنیری برق:

انرژی از ارکان بنیادین توسعه ی یک جامعه به شمار می آید و در این میان برق به عنوان عالی ترین نوع انرژی، جایگاه ویژه ای دارد، تا جایی که در دنیای امروز میزان تولید و مصرف انرژی الکتریکی (برق) در شاخه ی تولید، شاخص رشد اقتصادی جوامع و در شاخه خانگی و عمومی یکی از معیارهای سنجش رفاه محسوب می شود. انجنیری برق، دانش تحلیل و بررسی ریاضی پدیده های فیزیکی است که به نحوی به بارهای الکتریکی و حرکت و آثار آن ها از قبیل جریان الکتریکی، پتانسیل الکتریکی، میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی، موج الکترومغناطیسی، نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی مربوط می شوند.
رشته ی انجنیری برق در دانشکده ی انجنیری دانشگاه کاتب:
مهمترین گرایش های رشته ی انجنیی برق در دوره ی لیسانس، قدرت، مخابرات، الکترونیک، کنترل و بیوالکتریک (انجنیری برق – تجهیزات طبی) است. البته گرایش های فوق در مقطع لیسانس تفاوت زیادی با هم ندارند و هر گرایش با گرایش دیگر تنها در 40 کریدیت درسی و یا کمتر متفاوت است و حتی تعدادی از فارغ التحصیلان انجنیری برق در بازار کار جذب گرایش های دیگر این رشته می شوند. در دانشکده انجنیری دانشگاه کاتب، نظر به ضرورت بازار کار کشور، در حال حاضر تحصیل در رشته ی انجنیری برق در دو گرایش قدرت و مخابرات امکان پذیر می باشد و به تدریج در آینده ی نزدیک گرایش های دیگر رشته ی انجنیری برق در این دانشکده دایر خواهند شد.
معرفی رشته ی انجنیری برق – قدرت: انجنیری برق – قدرت (Power Engineering) یکی از گرایش های اصلی انجنیری برق است که با سیستم های قدرت به ویژه تولید، انتقال، توزیع توان الکتریکی، تبدیل انرژی الکتریکی به انواع دیگر انرژی و تجهیزات الکترومخانیکی سروکار دارد. این رشته همچنین شامل راه اندازی و ترمیم و نگهداری سیستم های حرارتی برودتی و تجهیزات تولید توان الکتریکی مانند ژنراتورها و دیگر تجهیزات الکتریکی مورد استفاده در صنایع و یا ساختمان های بزرگ می باشد. شناسایی دیگر منابع جدید الکتریکی نیز از زیر شاخه های این رشته است.
انجنیری برق – قدرت معمولا به سه زیر شاخه ی اصلی تقسیم می شود:

  • تولید انرژی الکتریکی
  • انتقال انرژی الکتریکی
  • توزیع انرژی الکتریکی
معرفی رشته ی انجنیری برق – مخابرات:
انجنیری برق – مخابرات (Telecommunication Engineering)، از مهمترین گرایش های انجنیری برق است که در حوزه ارسال و دریافت اطلاعات از روش های موجی و مخابراتی فعالیت می کند. گرایش مخابرات با ارائه نظریه ها و مبانی لازم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند کاربر، انجام عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن می سازد. هدف از مخابرات، ارسال و انتقال اطلاعات از نقطه ای به نقطه دیگر است که این اطلاعات می تواند صوت، تصویر یا دیتای کامپیوتری باشد.


دانلود کریکولم

©: کلیه حقوق متعلق به دانشگاه کاتب میباشد.