دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری


دیپارتمنت تکنولوژی معلوماتی:

دانشکده کمپیوتر ساینس، با درک نیاز جامعه به افراد متخصص در حوزه تکنولوژی همزمان با جذب محصل در دیپارتمنت کمپیوتر ساینس در این دیپارتمنت نیز شروع به جذب محصل کرده است. محصلان در این دیپارتمنت با گذراندن واحد های مورد نیاز از ریاضیات و پروگرامینگ آماده میشوند که در سمستر های پنجم، ششم، هفتم و هشتم نه تنها با مباحث ابتدایی طراحی وب سایت، طراحی دیتابیس، طراحی نرم افزار و نیتورکینگ آشنا شوند بلکه با انتخاب کردن درس های انتخابی میتوانند با مباحثی مانند Management Information System, Data Mining, Distributed Database, and Network Security بیشتر آشنا شوند و درنتیجه دراین زمینه ها بصورت تخصصی مهارت کسب نمایند.


دانلود کریکولم

©: کلیه حقوق متعلق به دانشگاه کاتب میباشد.