دانشکده کمپیوترساینس وانجنیری


تحصیلات عالی افغانستان در دوران جنگ های داخلی تقریبا بصورت کامل تخریب شده است. در حال حاضر با گذشت چند سال از این واقعه، تحصیلات عالی افغانستان با چالش های بسیاری روبرو است. از جمله آن میتوان به کمبود منابع به زبان های ملی اشاره کرد. بویژه در عرصه کتابهای دانشگاهی یک چالش بیشتر به چشم می آیید. از آنجاییکه، زبان رسمی افغانستان دری و پشتو میباشد. محصلان به این دو زبان تسلط کافی دارند. در نتیجه علوم و منابع درسی در صورتیکه به این دو زبان نگاشته شوند قابل فهم تر میباشد. که باعث شکوفایی استعداد های افغانستان با سرعت بیشتری میگردد. با در نظر داشت این موضوع که منابع درسی رشته کمپیوتر ساینس به زبان های ملی کمتر وجود دارد. هدف قراردادن این مشکل و نگارش کتابهای دانشگاهی برای این رشته از جایگاه مهم و تاثیرگذاری برخورد است. جناب استاد عزیز الله پاینده با درک این مهم از دو سال گذشته با در نظر داشت مشکلات محصلان در زمینه ریاضیات شروع به جمع آوری و نگارش کتابی تحت عنوان "احتمالات" کرده اند. این کتاب در تاریخ 9 سرطان سال 1395 در هزار جلد چاپ گردیده است. دانشکده کمپیوتر ساینس و انجینری دانشگاه کاتب، بدینوسیله از زحمات ایشان قدردانی کرده وچاپ کتاب "احتمالات" را به ایشان تبریک عرض میکند. و به امید کتابهای بعدی ایشان، برایشان موفقیت آرزو میکند.
عنوان کتاب:احتمالات
تالیف کننده:عزیزالله پاینده
تعداد جلد:1000
  
  
  
  
  
  
©: کلیه حقوق متعلق به دانشگاه کاتب میباشد.